Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «АКХЗ»
Results
 

Виробнича безпека і здоров'я людей – один з основних пріоритетів ПАТ «АКХЗ». Підприємство здійснює свою діяльність і будує стратегію, що ґрунтується  на Політиці в області охорони праці, здоров'я і довкілля управляючої компанії «Метінвест Холдинг».

Підприємство прагне не лише відповідати вимогам законодавства, але і приймати додаткові заходи, необхідні для зниження ризиків, запобігання виробничому травматизму і професійним захворюванням. Для виконання намічених заходів складений пріоритетний консолідований бюджет з охорони праці, здоров'я і довкілля ПАТ «АКХЗ» на 2011-2015 роки.

У 2010 році на АКХЗ затверджено 10 Золотих правил виробничої безпеки. Це зведення основних правил безпечної поведінки на виробництві, які визначають базові норми поведінки працівника в процесі виконання будь-яких робіт, або під час знаходження на території підприємства.

Активно використовуються інструменти позитивної мотивації співробітників. Згідно з Положенням  про мотивацію за підсумками року виробляється оцінка роботи цехів в області охорони праці і промислової безпеки. Визначені кращі цехи заводу, які відпрацювали протягом року без травм і аварій, зменшили число порушників правил безпеки і охорони праці, роботу в області охорони праці проводили згідно з нормами і правилами. Перше місце надане колективу коксового цеху №3; на другому  місці – ремонтно-механічний цех і спеціалізований цех по ремонту енергетичного устаткування коксових цехів; третє місце в цеху сіркоочистки № 2 і електроремонтного цеху. Як заохочення виплачені премії.          

Навчання працівників Авдіївського коксохімічного заводу безпечним методам праці проводиться в сучасному учбовому центрі підприємства з використанням методів передового світового досвіду.

Введені  в дію корпоративні стандарти, направлені на підвищення безпеки праці: «Аудити безпеки», «Визначення корінних причин випадків». В процесі впровадження знаходяться зараз на підприємстві наступні стандарти: «Блокування/Маркування/Перевірка», «Управління безпекою підрядних організацій», «Вимоги до спецодягу, спецвзуття та інших СІЗ для працівників підприємств, що входять до Групи Метінвест», «Аналіз безпеки виконання робіт».

Щорік на підприємстві проводиться моніторинг нещасних випадків. По кожному нещасному випадку здійснюється розслідування, передбачене законодавством, а також внутрішнє – для визначення корінних причин випадку. За 2010 рік на ПАТ «АКХЗ» знижений коефіцієнт частоти виробничого травматизму на 12,1 %.

Службою охорони праці щорік розробляються і упроваджуються організаційні і технічні заходи у сфері охорони праці і промислової безпеки, направлені на зниження рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності.

Продовжується конкурс на здобуття премії Генерального директора ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» в області охорони праці і промислової безпеки, охорони здоров'я, охорони довкілля. Завершений етап подачі заявок, наступний, – обробка пропозицій працівників заводу.

За попередніми підсумками, найбільша кількість пропозицій співробітниками ПАТ «АКХЗ» подана в номінації «Охорона праці і промислова безпека». Результативний проект зареєстрований в номінації «Охорона довкілля», направлений на зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу. У номінації «Охорона здоров'я» розроблені цікаві пропозиції з профілактичною метою.

Інформування і контроль в області охорони праці, забезпечення безпеки на робочих місцях, поліпшення соціально-побутових умов в процесі праці знаходяться під пильною увагою керівництва ПАТ «АКХЗ».