Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «АКХЗ»
Results
 

Турбота про довкілля

Авдіївський коксохімічний завод є крупним промисловим підприємством, і його робота, як і робота інших промислових об'єктів, пов'язана з екологічним навантаженням на регіон.

Розуміючи свою відповідальність перед працівниками, мешканцями міста і регіону, Авдіївський коксохімічний завод приймає заходи, направлені на зниження техногенного впливу на природне довкілля.  Піклуючись про екологію, АКХЗ піклується про майбутнє регіону, в якому живуть і працюють співробітники заводу.

Основні складові екологічної діяльності: впровадження прогресивних технологій, реалізація проектів модернізації виробничих фондів, впровадження екологічного менеджменту на рівні міжнародних стандартів.

Екологічна програма АКХЗ включає заходи щодо охорони атмосфери і водного басейну, утилізації промислових відходів, а також екологічний моніторинг і науково-дослідні роботи в області охорони довкілля.

З 2007 року на підприємстві функціонує розроблена спеціалістами заводу інформаційна система служби охорони навколишнього середовища (ІС СОНС), яка забезпечує можливість роботи заводу в рамках директив Міністерства екології і природних ресурсів України. Система використовується екологічною службою підприємства для контролю екологічних показників роботи технологічного обладнання і підготовки звітів для заводських служб і контролюючих організацій. У 2011 році цей проект став призером конкурсу змагання на здобуття премії Генерального директора управляючої компанії Групи Метінвест в номінації «Охорона навколишнього середовища». В наступний час ведуться роботи по впровадженню цього проекту на інших підприємствах Групи Метінвест.

Одним з найбільш екологічно значимих проектів заводу є очищення коксового газу від з'єднань сірки. На підприємстві впроваджена, розроблена спільно з інститутом «ГІПРОКОКС», «Програма заходів щодо поліпшення очищення коксового газу  від сірководня і закриття циклів кінцевого охолоджування», підготовлена відповідно до вимог міжнародної конвенції, по якій вміст сірководня в очищеному коксовому газі не повинен перевищувати 0,5 г/куб.

Завод, єдиний в Україні, упровадив технологію виробництва сірчаної кислоти з використанням устаткування данської фірми «Хальдор Топсе» вартістю $6,5 млн., що дозволило забезпечити якісне очищення коксового газу від сірководня.

В даний час реконструкція цехів сіркоочистки закінчена. Реалізація програми дозволила АКХЗ не лише понизити викиди діоксиду сірки (сірчистого ангідриду) на 10,5 тис. тонн і сірчаної кислоти на 30 тонн в рік, але і стати єдиним в Україні коксохімічним заводом, що вирішив це питання.

Реалізація повітряохоронних заходів дозволила Авдіївському коксохімічному заводу за період з 2006 р. по 2010 р. понизити питомі викиди речовин на тонну коксу на 33 %.

Утилізація надлишків коксового газу на заводській теплоелектроцентралі пов'язана з подальшим здобуттям електроенергії і пари. Сьогодні перший етап програми виконаний: третина газу (а це 16 тис. куб. м/год), що раніше викидається в атмосферу, використовується для виробництва до 47 МВт-годин електроенергії в місяць. В даний час на АКХЗ почалися роботи по заміні турбогенератора № 3 на потужніший, що збільшить кількість утилізованого коксового газу і збільшить вироблення електроенергії.

Велика увага приділяється на заводі утилізації відходів виробництва. Прикладом успішної діяльності Авдіївського коксохімічного заводу у сфері зниження освіти і об'ємів розміщення відходів служить будівництво і введення в експлуатацію відділення по згущуванню і обезводненню хвостів флотації (рідких відходів) вуглезбагачувальної фабрики.

До недавнього часу для утилізації відходів використовувався шламонакопичувач, що є природною балкою, перегородженою греблею, і займає територію 118 гектарів. Проте у зв'язку із зростанням обсягів виробництва в 2002-2004 рр., зокрема, постійною роботою вуглефабрики, шламонакопичувач практично вичерпав свій ресурс. Проблема могла бути вирішена шляхом збільшення ємкості шламонакопичувача за рахунок нарощування висоти греблі. Проте таке рішення привело б до зниження безпеки експлуатації греблі, посилення просочування забруднених вод на суміжні території, що завдало б значного збитку довкіллю.

Будівництво нового шламонакопичувача також могло вирішити проблему лише ситуативно. При цьому необхідно було відвести нову ділянку під забруднення землі. В результаті Авдіївський КХЗ прийняв рішення про будівництво екологічно безпечної замкнутої системи по утилізації рідких відходів, при якій з хвостів флотації виділяється твердий залишок, – кек, який далі вивозиться на породовідвал, а очищена вода повертається в заводський технологічний цикл. Інвестиції в будівництво фільтр- пресового відділення склали 55 млн. грн.

Пуск фільтр-пресового відділення в вуглепідготовчому цеху №1– один з прикладів комплексного вирішення екологічних проблем регіону. Закриття шламонакопичувача дозволяє АКХЗ почати переробку тих, 6,5 млн. тонн шламу, що накопичилися в нім, такий шлам містить велику кількість вугілля, і надалі рекультивувати територію шламонакопичувача. Пуск фільтр- пресового відділення є доказом можливості, розвиваючи виробництво, одночасно проявляти турботу про екологію в регіоні. 

По визнанню керівництва Державного управління екології і природних ресурсів Донецької області, завод є лідером серед коксохімічних підприємств регіону по питаннях реалізації екологічних заходів. АКХЗ неодноразово визнавався переможцем в обласному конкурсі в номінації «За показники в природоохоронній роботі».