Предприятия группы Метинвест Feedback

ПРАТ «АКХЗ»
Results
 

Система управління якістю

Нашим пріоритетом є підтримка репутації підприємства, що випускає продукцію, що задовольняє вимоги та побажання споживачів, що засновує свою діяльність на забезпеченні сталого розвитку в інтересах персоналу, суспільства і споживачів, підвищення конкурентоздатності продукції і послуг.

Ми прагнемо:

 • підвищувати ефективність управління та якість прийнятих рішень;
 • постійно вдосконалювати роботу зі споживачами на основі аналізу їх задоволеності продукцією підприємства і розуміння їх очікувань;
 • розвивати довгострокові, взаємовигідні партнерські відносини з постачальниками сировини, обладнання, матеріалів, послуг;
 • підвищувати технологічний рівень виробництва шляхом модернізації та технічного переоснащення;
 • створювати умови для підвищення професійного рівня кожного співробітника підприємства та залучати його до процесу управління якістю;
 • приймати управлінські рішення усіх рівнів, засновані на аналізі інформації про діяльність підприємства.

Рішення поставлених завдань здійснюється шляхом:

 • постійного вдосконалення системи управління якістю;
 • систематичного вивчення запитів потреб та очікувань споживачів;
 • забезпечення виробництва продукції надання послуг необхідними ресурсами;
 • попередження появи невідповідностей продукції на всіх етапах її життєвого циклу;
 • безперервного підвищення кваліфікації персоналу, яка забезпечується постійною і плановою підготовкою співробітників;
 • формування та вдосконалення систем контролю та моніторингу;
 • встановлення персональної відповідальності на всіх рівнях управління підприємством.

Основним інструментом реалізації Політики в області якості є система управління якістю на основі міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

Керівництво ПАТ «АКХЗ» бере на себе відповідальність слідувати принципам менеджменту якості, стратегічним цілям і завданням цієї політики і зобов'язується створити умови і виділяти необхідні ресурси для їх здійснення.